Cari Açık Nedir? Türkiye'nin Cari Açık Verileri


Cari açık,bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı tüm işlemlerin dökümünü gösteren "Ödemeler Dengesi"ni oluşturan 3 ana hesaptan biri olan cari hesap bakiyesinin negatif olması durumudur.Dış ticaret açığı cari açığın oluşmasında en büyük etkendir.


Cari Denge

Bir ülkeye döviz giriş çıkışını sağlayan mal ve hizmetlerin alım satımı,diğer ülkelerde yapılan yatirimlardan elde edilen gelirler ve karşılıklı transferlerin yer aldığı,dış ticaret dengesi,net gelir,doğrudan transferler ve varlık gelirleri adı altında 4 ayrı alt hesaptan oluşur.


Sermaye Hesabı

Makroekonomide ödemeler dengesinin ögelerinden biridir.Ulusal varlıklarda yaşanan değişimleri ifade eder.Sermaye hesabındaki fazlalık,ülkeye para girişi olduğu anlamına gelirken hesabın açık vermesi,ülkeden para çıktığını gösterir ve halkın yabancı ülkelerde varlık edindiği izlenimi verir.


Resmi Rezervler Hesabı

Resmi rezervler hesabı,hükümetin merkez bankası ve IMF nezdinde sahip olduğu döviz rezervlerinde meydana gelen değişimleri gösterir.Döviz rezervlerinin artması veya azalması,resmi rezervler hesabı fazlası veya resmi rezervler açığı olarak tanımlanır.


Dış Ticaret Dengesi

Dış ticaret dengesi mal ihracat ve ithalat tutarları arasındaki farktır.Eğer ihracat ithalattan fazla ise dış ticaret fazlası,eğer ihracat ithalattan az ise dış ticaret açığı oluşur.


Net Gelir Dengesi

Bir ülkenin vatandaşlarının yabancı ülkelerde edindikleri kişisel varlıkları ve doğrudan veya dolaylı yatırımlardan elde ettikleri kar payı,sermaye kazancı,faiz vs. gibi gelirler ve yurtdışında çalışan kişilerin kazandığı ücretler ile aynı şekilde yabancılara ödenen kar payı ve faiz ile ücretler arasındaki farktır.Net gelir dengesinde gelirlerin giderlerden az olması cari açığın artmasına neden olur.


Türkiye'nin Cari Açık Verileri

Türkiye'nin cari işlemler açığı korona virüsünün etkilerinin hissedildiği Mart ayında,geçen yılın aynı dönemindeki 120 Milyon dolardan,4 Milyar 923 Milyon dolara yükseldi.Cari işlemler açığı Mart ayında,4 Milyar 923 Milyon dolar olarak gerçekleşti.Geçen yılın aynı döneminde açık 120 Milyon dolardı.

Yorum Gönder

2 Yorumlar

İstediğiniz soruyu saygı çerçevesinde sorabilirsiniz.